Zdejmij maskę, uwolnij emocje, wróć do swojego Core.

W trakcie warsztatu proponujemy pracę na poziomie eksploracji maski i odkrywania oraz wyrażenia swojego Niższego Ja. Uczestnicy będą mogli doświadczyć energii maski (ćwiczenie w maskach), wzajemnej interakcji, doświadczenia czym jest maska i jak wpływa na ich ciało i przepływ energii, odkrycia jakiego rodzaju maskę zakładamy najczęściej i czemu ona służy. Następnie poprzez ruch, taniec, oddech i dźwięk każdy będzie mógł poszukać zablokowanych pod maską zasobów energii oraz rozładować je w bezpieczny sposób. W tej części dochodzi do rozładowania energii Niższego ja, towarzyszą temu autentyczne emocji i odczucia. Pojawia się  złość, wściekłość, smutek, łzy, głośny krzyk, ale także spontaniczny śmiech. 

W ćwiczenia ładujących i  rozładowujących znajdą się bioenergetyczne ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia w parach oraz wspólne grupowe rozładowania. Warsztat jest pełen dźwięku, krzyku, spontanicznego ruchu i wyrażania emocji. Osoby prowadzące trzymają przestrzeń i od początku do końca prowadzą sesje rozładowania a następnie gruntowania i integracji w ciele całego procesu. Na koniec łączymy się w przestrzeni serca, kontaktując się z jakościami swojego Wyższego Ja. 

Ostatniemu etapowi najczęściej towarzyszą łzy szczęścia, spontaniczna radość, poczucie bliskości i zaufania. Ludzie łączą się grupkach, parach a także w pełnym miłości uścisku grupowym. Jest to piękny naturalny proces przepływu energii od tej wibrującej najniżej czyli energii Maski, przez znacznie żywszą i spontaniczną, ale często ocenianą i blokowaną energię Niższego Ja, po pełną łagodności i miłości energię Wyższego Ja.