TOMASZ KUDŁACZ

Choreoterapia, muzykoterapia aktywna, terapia tańcem i ruchem, analiza ruchu
 

Jestem absolwentem pedagogiki społeczno-wychowawczej i andragogiki ze specjalnością edukacji pozaformalnej dorosłych i prowadzenia szkoleń. Jestem trenerem regulacji emocji poprzez ciało. 

Od 8 lat praktykuję choreoterapię, muzykoterapię aktywną – związane z psychoprofilaktyką zdrowotną, rozwojowy aspekt terapii tańcem i ruchem oraz analizę ruchu w podejściu Laban Bartenieff Movement System. Dwa ostatnie to nurty, które czerpią z mądrości ciała, wrażeń sensorycznych, oddechu i ruchu jako narzędzi zmiany. Ukazują powiązania między ciałem, a myśleniem, emocjami i relacjami. Tańczę od ponad 20 lat, jestem tancerzem i choreografem. 

Przez kilka lat współpracowałem z fundacją Wspierania Rozwoju Dziecka prowadzącą podstawową szkołę terapeutyczną, gdzie współtworzyłem Zakład Arteterapii i prowadziłem zajęcia z arteterapii plastycznej, choreoterapii i muzykoterapii aktywnej dla dzieci w spektrum autyzmu, z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, lękowymi, koncentracyjnymi, integracji sensorycznej, z niepełnosprawnością intelektualną. 

Współpracowałem z Broadway Musical School – szkołą musicalową, w której uczyłem tańca dzieci i młodzież oraz szkoliłem kadrę nauczycielską z zakresu podstaw pedagogicznych: komunikacji interpersonalnej, integracji społecznej i psychologii rozwojowej. Prowadziłem zajęcia fakultatywne z zakresu choreoterapii dla przyszłych lekarzy i lekarek na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz dla seniorów i seniorek na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. 

Od 8 lat współpracuję z fundacją MUSICAMP, która organizuje warsztaty musicalowe dla dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych. Prowadzę tam zajęcia taneczne i realizuję założenia wychowania estetycznego, czyli wychowania do sztuki i przez sztukę. Od 8 lat współpracuję również z rozwojowo-artystycznymi obozami IMAGO, gdzie obecnie zajmuję się zarządzaniem kadrą wychowawczą i artystyczną, prowadzę konsultacje dla rodziców i opiekunów oraz zaopiekowuję interwencje kryzysowe młodzieży. 

Razem z Błogostanem – Bartoszem Niedzielą współtworzymy projekt Błogie Poruszenia, w ramach którego organizujemy warsztaty stacjonarne i wyjazdy rozwojowe. Łączymy filozofię jogi, medytację i relaks ze świadomym tańcem i regulacją emocji w ramach choreoterapii i rozwojowego aspektu terapii tańcem i ruchem. 

Na co dzień prowadzę Poruszenia – autorską praktykę świadomego tańca i regulacji emocji regularnie w Warszawie, wyjazdowo w różnych miastach w Polsce oraz w prywatnych organizacjach, na eventach, festiwalach i w społecznościach, np. poruszenia dla rodziców w szkolnych społecznościach. Szkolę z zakresu kompetencji miękkich i umiejętności psychospołecznych: trening intrapsychiczny i interpersonalny. 

Spotkania ze mną mają charakter rozwojowy, psychoedukacyjny i terapeutyczny. Indywidualnie na drodze rozwoju towarzyszę dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, w tym rodzicom, osobom ze spektrum autyzmu i społeczności LGBTQIAP+ . Najczęściej pomagam osobom zagubionym emocjonalnie, z traumami emocjonalnymi i trudnościami w relacjach. Wspieram ludzi w odbudowaniu zdrowej i wspierającej relacji ze swoim ciałem. 

Prywatnie jestem kochanym i kochającym Partnerem. Uwielbiam biegać, pływać. Interesuje się neurobiologią, rdzennymi kulturami, zwłaszcza południowoafrykańskimi i inkluzywnością społeczności wykluczonych. Fascynuje mnie ziołolecznictwo i rozwój świadomości.

Facebook