Esencja Ruchu - Taniec intuicyjny

Esencja Ruchu to harmonijny, płynny ruch, poddanie się prądowi życiowej energii, relaksacja, medytacja pozwalająca pokonać blokady, ból u dotrzeć do ukrytego potencjału człowieka.

Poprzez ekspresyjny ruch przy muzyce, prowadzący do integracji psychofizycznej, pojawia się świadomość ciała, ustępują blokady, uwalniają napięcia. Pojawia się radość z ruchu i wyrażania siebie.

Poprzez świadomy taniec w kręgu, z drugim człowiekiem, w grupie uzyskujemy natychmiastowe odprężenie, większą elastyczność ciała i umysłu, wyższą świadomość siebie. Zrzucamy pancerz, uczymy się nowych postaw życiowych.