Oddech Serca

Przeprowadzę sesję oddechu transmodalnego. Ten oddech to narzędzie umożliwiające nawiązanie bliskiego kontaktu z ciałem. Uczestnicy warsztatu może po raz pierwszy w życiu poczują ciało w tak bliski i intymny sposób. Spotkają się z sobą tak, jak dusza spotyka się z ciałem. Najpierw będzie trudno, pojawią się przeszkody, w postaci traum i programów zapisanych w ciele. Spotkanie ich przyniesie zrozumienie i uwolnienie. Później może pojawić się bliskość, miłość, olbrzymia radość i wzruszenie, z powodu samego istnienia, z powodu spotkania z czymś większym w sobie. Z powodu utulenia tego co bezbronne w nas.

Każde spotkanie w oddechu jest inne, każde przynosi to, na co uczestnik warsztatu jest już gotowy. Korzyścią z warsztatu będzie zresetowanie ciała, puszczenie napięć, wewnętrzny spokój, zupełnie nowe spojrzenie na to kim tak naprawdę jestem, wzruszenie i miłość płynąca do świata prosto z serca 🙂