WARSZTATY 

sobota 16.00 – 17.30  Męski Krąg Obecności – najkrótsza droga do Siebie  (Więcej…)

KUBA BANIA IZBICKI

Z zawodu psycholog, trener i holiterapeuta. Z pasji niestrudzony poszukiwacz sposobów ludzkiego spełnienia.

Pracuje warsztatowo i terapeutycznie metodą Holistycznej Reintegracji stanowiącej spójny, kompleksowy system pracy z człowiekiem, łączący współczesną wiedzę akademicką z niekonwencjonalnymi metodami pochodzącymi z nurtów zorganizowanych wokół 8 głównych obszarów naszej ludzkiej natury.

Jest typowym przykładem archetypu Zranionego Uzdrowiciela (Wounded Healer), który przeszedł daleką i trudną drogę osobistej transformacji. Od miejsca gdzie własna trauma obciąża i całkowicie odbiera wolę życia, do miejsca gdzie stanowi przepracowany dar i zasoby do dzielenia się i pracy z drugim człowiekiem.

Po okresie zachwytu i rozczarowania naukowym dorobkiem świata zachodniego, od ponad 20 lat podąża ścieżką ucieleśnionej duchowości w nurcie niedualnym (non duality) i tantrycznym. W swojej pracy łączy szerokie podejście od ducha do ciała, od umysłu do emocji, od systemu pochodzenia do osobistych wzorców obciążeń i możliwości, od bioenergetyki do wewnętrznego celu zapewniającego życiowe spełnienie.

Artystyczną samorealizację znajduje fotografując człowieka poruszenia w procesie przebudzenia. 

Więcej na stronie: www.wPelni.com