Kobiecość, męskość, niebinarność? Praktyka poruszenia

Postrzeganie płci w binarnych kategoriach uznaje, że istnieją tylko dwie płcie oraz że można być ciskobietą* bądź cismężczyzną* i nikim więcej.

*Cispłciowość to pojęcie określające osoby, których tożsamość lub ekspresja płciowa jest zgodna z płcią przypisaną im w momencie narodzin. Na przykład: osoba cispłciowa posiadająca w momencie narodzin cechy biologiczne chłopca dorasta i staje się mężczyzną.

Spróbujmy przełożyć to na ruch.

Czy istnieje ruch przypisany tylko i wyłącznie dla ciskobiet?

Czy istnieje ruch przypisany tylko i wyłącznie dla cismężczyzn?

A co z osobami o innej niż binarna tożsamości i ekspresji płciowej?

Spróbujmy spojrzeć na to szerzej, pod kątem kobiecej i męskiej energii. Czy istnieje kobiecy ruch? Czy można mówić o męskich jakościach w ruchu? Być może mogą nasuwać Ci się takie skojarzenie, że kobiece to delikatne, a męskie to mocne. A czy delikatność może być mocna? A co jeśli w tym samym doświadczeniu ktoś odkryje swoją kobiecość, a ktoś swoją męskość? A co jeśli dla kogoś będą to jakości zarówno kobiece, jak i męskie, lub ani takie ani takie? A co jeśli będzie jeszcze inaczej?

Zapraszam Cię do rozszerzenia swojej świadomości w świadomym tańcu z perspektywy tożsamości płciowej i wymiarów seksualności.

PORUSZENIA to praktyka świadomego tańca, służąca odreagowaniu stresu oraz regulacji emocji, na które składają się: rozpoznanie, poczucie, nazwanie (jeśli jest to możliwe na dany moment) i przeżycie emocji, uczuć. Czerpiemy z dwóch bardzo starych i potężnych narzędzi zmiany czyli tańca i muzyki, w nawiązaniu do historii i ich tła społeczno-kulturowego. Praktyka bazuje na choreoterapii, muzykoterapii aktywnej, rozwojowym aspekcie terapii tańcem i ruchem oraz analizie ruchu w podejściu Laban Bartenieff Movement System. Obejrzyj 6-minutowy film o praktyce poruszenia, w której poznasz strukturę warsztatów tutaj.

PORUSZENIA to powrót do takich jakości w tańcu jak rytualność, dyscyplina, porządek, harmonia, struktura, synchronia, ekspresja, rytm, witalizacja, integracja, poczucie wspólnoty, które wpływają na budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w grupie, są czynnikami leczącymi w tańcu oraz dają punkt wyjścia do dalszej pracy.