Kim Jestem?

Satsang i Medytacja

Na festiwalu poprowadzę Satsang oraz medytację.
Satsang to spotkanie, które ma na celu powrót do naturalnego stanu istnienia. Nie jest to ani nauka, ani umysłowy koncept. Jest dla tych, którzy są gotowi porzucić poszukiwania oraz odczuwają szczerą chęć odkrycia tego, co w nich jest wieczne oraz wolne.

Podczas spotkania nie będę prezentować żadnej uduchowionej wiedzy, ponieważ ona też jest często przeszkodą do na drodze do wolności. Satsang w istocie przeciera okulary zakurzone doświadczeniami i błędnymi przekonaniami oraz pomaga klarownie rozpoznać nasz stan naturalny. Doświadczenia i stany zmieniają się, lecz to w czym się dzieją jest poza czasem i poza myślą.

Nie będziemy zajmować się szukaniem sposobu by dostać się do świadomości, ponieważ już jesteśmy tym, czego szukamy, a ten który chce się dostać do specjalnego stanu jest największą przeszkodą. Gdy to rozumiemy, zaczną się głębokie przemiany w naszym życiu. Satsang nie jest drogą wytężonego wysiłku. Satsang jest oddaniem. Wymaga jedynie porzucenia przywiązań do tego, co wydaje się prawdziwe. W zamian pokazuje transcendentalną perspektywę, która wykracza poza identyfikację z osobą. Podczas warsztatu poprowadzę również medytację badania siebie (self-inquiry), która będzie miała na celu bezpośrednie doświadczenie prawdziwej natury rzeczywistości.