WARSZTAT

sobota 11.45 – 13.15   BRZUCH – Moc kreacji i manifestacji  (Więcej…)

KATARINA HELLSTRÖM

MAURIZIO MAZZETTO

Praca z ciałem
 

Holistyczne podejście łączące CIAŁO, UMYSŁ i DUSZĘ jest podstawą pracy Katariny Hellström i Maurizio Mazzetto. Wypracowali wspólnie autorska metodę ukierunkowana na uwalnianie traumy zapisanej w ciele. Podążają wspólną ścieżką w pracy i w życiu prywatnym. Propagując wiedzę o pracy z ciałem, jako potężnym narzędziu i fundamentalnym składniku w osiąganiu dobrostanu. Zaczynając od zdrowia, a kończąc na rozwoju duchowym.

Wspólnie wypracowali holistyczna, autorska metodę, która łączy pracę z ciałem i emocjami. Ich misją jest umożliwienie kobietom i mężczyznom, uzdrowienia i akceptacji swojej seksualności. W celu odkrycia swojego osobistego potencjału i relacji ze swoim JA.

Budzą w ludziach motywację, aby podążali za własnymi wewnętrznymi potrzebami i pragnieniami. Aby odzyskali wolność emocjonalną, wpływ na własne życie i relacje z innymi ludźmi. W stanie zaufania i miłości do życia. Z akceptacją rzeczy- takimi jakie są. Co jest receptą na długowieczność w zdrowym ciele i emocjonalnym balansie.

Wspólnie prowadząc warsztaty, Katarina i Maurizio skupiają się na uwalnianiu ograniczających potencjał pamięci. Uczą zasad pracy z energią, technik pracy z ciałem, uzdrawiającego dotyku…