CZUŁA REWOLUCJA
KASIA CHOJNACKA

Autentyczne relacje, świadoma seksualność
 

Kreatorka Czułej Rewolucji – facylitatorka przestrzeni autentycznych relacji, edukatorka czułości do siebie i do innych, propagatorka kultury świadomej seksualności.

Holistyczna aktywistka przyjemności, której rewolucja zaczyna się od wyzwolenia się od własnego wewnętrznego patriarchatu przez ucieleśnioną samo-miłość i odpuszczenie presji swojego “muszę” / “powinnam” / “to nie wypada”. Gdzie aktywizmem jest przyzwolenie sobie na odpoczynek i przyjemność, bycie. Gdzie prawdziwą rewolucją jest otworzenie się na czucie życia w pełni, a ostateczną wolnością możliwość wyboru rodzaju swojego doświadczenia.

Facebook 

Instagram