Intencje i Moc

Naturalny ruch i taniec w procesie samorealizacji

Co dobrego może przynieść Ci ten warsztat?

– rozpoznasz i ucieleśnisz swoje intencje, a tym samym bardziej świadomie ruszysz w kierunku marzeń i pragnień,

– wzmocnisz poczucie ugruntowania, by podążać za tym, co dla Ciebie ważne będąc solidnie osadzoną/nym w rzeczywistości,

– rozbudzisz w ciele moc i witalność, dzięki czemu poruszysz w sobie energię i gotowość do działania.

Intencja jest odpowiedzią na pytanie „po co?”. Dzięki niej wyłania się emocjonalny azymut naszych marzeń. Za sprawą intencji uświadamiamy sobie motywy naszych działań, intencja jest więc pomostem pomiędzy wewnętrznym światem wartości, a tym co tworzę w zewnętrznym świecie. Naszą ruchową podróż rozpoczniemy właśnie od odkrywania naszych intencji poprzez medytację prowadzoną w ruchu oraz rysunek symboliczny.

Następnie, świadomi co nadaje kierunek naszym dążeniom, pobudzimy moc w ciele, aby z większą łatwością i ufnością sięgać po to, czego pragniemy. Rozpoczniemy od ugruntowania poprzez ukierunkowanie uwagi na dolne części ciała, osadzenia w ziemi, a następnie rozbudzimy nasze centrum. Skupimy się także na jakości ruchowej przepływu. Kolejnym etapem naszej wspólnej podróży będziemy pobudzenie witalności poprzez rytm i zabawę z tempem. Ostatnim etapem domykającym nasze spotkanie będzie przejście symbolicznej drogi do marzenia, pragnienia.

Podczas warsztatu będziemy korzystać z takich technik świadomej pracy z ciałem i ruchem jak: elementy Analizy Ruchu LBMS, rozwojowy aspekt Terapii Tańcem i Ruchem, techniki medytacyjne oraz praca z symbolem, metaforą.