Do kobiet z mojego rodu - warsztat ustawień systemowych (warsztat dla kobiet)

W trakcie warsztatu krótko powiem w jaki sposób, według teorii ustawień systemowych, zasilamy się od kobiet z naszego rodu, od naszych przodkiń, jakie obszary życia są ściśle powiązane z naszą relacja z kobietami czyli co jest od mamy (i kobiecego), a co jest od taty (i męskiego).

Następnie, w części praktycznej spotkamy się z mamą (część w parach) oraz z kobietami z rodu (część medytacyjna).