Ciałonautyka – świadomość ciała i kreatywność w ruchu

 
 

Ciałonautyka jest eksploracją ruchową z fokusem na poszerzanie świadomości ciała, rozwój kreatywności i zabawę ruchem. Podczas warsztatów będziemy korzystać z narzędzi somatyki, improwizacji ruchowej i kontakt improwizacji, tańca intuicyjnego, automasażu i bodyworków. Uruchomimy twórcze działanie z ciała, poszerzymy swój alfabet ruchowy, pobadamy potencjał dotyku jako inspiracji do ruchu, poobserwujemy siebie w różnych konstelacjach ruchowych. Kultywujemy szacunek do siebie i swoich ograniczeń, aktywujemy swoją ciekawość ruchową i uczymy się za nią podążać, czerpiąc inspirację z otoczenia i swojego wnętrza. Będziemy działać samodzielnie oraz z partnerem.