Balance Experience - Być Gotowym na Zmiany

Warsztaty na temat Balansu są skierowane do osób poszukujących prostej i skutecznej metody poprawę jakości i efektywności ruchu, lepszą świadomość ciała, jakość dotyku, a także metody na rozwój osobisty. Warsztaty uświadamiają, że balans, zdolność ciągłego jego przywracania, warunkuje jakość naszego życia, niesie ze sobą energię, siłę życiową, gotowość na zmiany, odporność, szybkość, uczy słuchania, pozwala lepiej i więcej czuć, pozwala widzieć sedno i istotę rzeczy. Warsztaty są podróżą w głąb siebie w poszukiwaniu harmonii. Pozwalają zrozumieć i doświadczyć, składają się z wyjaśnienia koncepcji (dlatego trzeba być od początku) oraz kilku ćwiczeń (solo i w parach), które zilustrują kluczowe dla balansu jakości w tym najważniejszą, czyli centrum, bo bez niego nie ma balansu. Zapraszam.