Dotykotulenie i Medytacja NADABRAHMA

Nadabrahma, to aktywna wywądząca się z Tybetu medytacja, w której ruch jest bardzo subtelny, ale jego rolę zastępują wibracje. Harmonię, wewnętrzny spokój, połączenie ciała i umysłu, świadomości z nieświadomością osiąga się poprzez wprawienie głosu w ciche mruczenie I subtelne ruchy dłoni.
Nadabrahma jest praktykowana głównie w pozycji siedzącej I składa się z trzech etapów.
Pierwszy etap polega na wprawieniu swojego ciała, serca I umysłu w delikatne drgania Drugi etap podzielony jest na dwie równe części. Pozycja pozostaje bez zmian, ale mantrę zastępuje cisza i bardzo subtelne, wolne i koliste ruchy dłoni.
Trzeci etap to bezruch, cisza i relaks.
Po medytacji zapraszam Cię do subtelnej i czułej praktyki dotykotulenia. By witać się ze swoim ciałem (jeśli osoba obok Ciebie wyrazi zgodę, to w parach) z jakościami wzmocnionymi lub uzyskanymi w trakcie medytacji. Wolny, głęboki, czuły dotyk, na początku prowadzony przeze mnie, a później już przez Ciebie, daje poczucie miłości, uznania, prawa do bycia i wielu innych wspierających jakości.